G-90S

Liên hệ
Thương hiệu G.S.ACE
Mã sản phẩm G-90S

Khớp nối G-90S (H-13) là khớp nối ống sử dụng làm quầy, kệ, bàn ghế, bàn thao tác. lắp ghép nhanh dễ thi công.

Các loại khớp nối: bao gồm khớp nối H series (H-1, H-2, H-3, h-13…) và khớp nối HJ series (HJ-1, HJ-1B, HJ-2, HJ-13…)

Các loại khớp nối thương hiệu GS.ACE , Series (G-1S, G-2S, G-3S, G-90S…) Và khớp nối series GA (GA-1S. GA-2S, GA-90S…)