G-1BS

Liên hệ
Thương hiệu G.S.ACE
Mã sản phẩm G-1BS

Khớp nối G-1BS (H-1B) là khớp nối ống sử dụng làm quầy, kệ, bàn ghế, bàn thao tác. lắp ghép nhanh dễ thi công.

Các loại khớp nối: bao gồm khớp nối H series (H-1, H-2, H-3…) và khớp nối HJ series (HJ-1, HJ-1B, HJ-2…)

Các loại khớp nối thương hiệu GS.ACE , Series (G-1S, G-2S, G-3S…) Và khớp nối series GA (GA-1S. GA-2S…)